Älykkäämpiä sovelluspalveluja

Observis tekee paikkatietoon perustuvia sovelluksia, jotka auttavat yrityksiä palvelemaan asiakkaitaan älykkäämmin.

Tarpeeseen mukautuvaa palvelua Tilannekuvia Paikkatietoa Kohdennettua näkyvyyttä Reaaliaikaista tietoa Teknologiaosaamista
Tarpeeseen mukautuvaa palvelua
Asiakkaamme maksavat siitä mitä tarvitsevat, muuttuvan palvelutarpeensa mukaan. Sovelluksemme toimitetaan palveluina, ei lisensseinä. Näin esimerkiksi käyttäjämäärän kasvaessa alustamme venyy mukana.
Tilannekuvia
Palvelumme kokoavat, analysoivat ja visualisoivat tietoa. Helposti ymmärrettävään muotoon pureskeltu informaatio kertoo organisaation sisäisen ja ulkoisen tilanteen, tukee päätöksentekoa sekä helpottaa tilanneseurantaa.
Paikkatietoa
Sijaintiin liitetty tieto helpottaa tilannekuvien hahmottamista ja päätöksentekoa. Karttapohjaisissa palveluissamme voidaan seurata esimerkiksi mittalaitteita, henkilöitä ja kulkuneuvoja, sekä ohjeistaa ja monitoroida näitä.
Kohdennettua näkyvyyttä
Kuluttajille aidosti mieleiset sovellukset paitsi tuottavat parempia palvelukokemuksia, myös tavoittavat entistä suuremman asiakaskunnan. Sovellustemme kautta kohderyhmien kanssa kommunikointi on nopeaa ja kaksisuuntaista.
Reaaliaikaista tietoa
Palvelumme kokoaa ja yhdistelee tietoa eri lähteistä. Tiedon tuottajia voivat olla esimerkiksi käyttäjät, toiset järjestelmät tai liitettävät mittalaitteet. Visualisoitu tieto on luettavissa reaaliaikaisesti älypuhelimella, tabletilla tai tietokoneella.
Teknologiaosaamista
Haluamme vastata asiakkaidemme odotuksiin ylittämällä ne. Palvelumme suunnitellaan ja toteutetaan ketterillä menetelmillä. Pääasiallisesti käyttämämme teknologiat ovat Java, Liferay, Geoserver, PostgreSQL, GWT ja PhoneGap.