Kalevankankaan koulussa kokeiltiin X-routes -pelejä opetuksessa

14.10.2016

 

Torstaina 13.10.2016 Observis Oy:n operatiivinen johtaja Heikki Isotalus ja TET-harjoittelija Juuso Joensuu auttoivat Mikkelin Kalevankankaan koulun Outi Kunnamon 6. luokkalaisia oppilaita muodostamaan omat pelinsä pelissä X-routes. Tavoitteena oli muodostaa toimivia oppilaiden tekemiä pelejä peliin X-routes ja testata ne. Observis Oy oli muodostanut pelille alustan, jonka päälle oppilaat muodostivat peliensä sisällön. Heikki ja Juuso avustivat heitä pelin suunnittelussa ja tuottamisessa muutaman tunnin ajan. Kun oppilaat olivat syöttäneet suunnittelemansa tiedot peliin, oli aika testata ne, jolloin he rekisteröityivät omien älylaitteidensa kautta X-routes-pelin ja valitsivat pelattavan pelin omien luomuksiensa joukosta. Oppilaat saivat kokeilla omaa peliään ja muiden luokkalaisten rakentamia pelejä. Pelin muodostamat kartat yhdistävät suunnistamisen ja hauskan oppimisen jokaisella rastilla olevien tehtävien avulla. Oppilaiden siis täytyi päätellä kartan avulla, missä mikäkin rasti oli ja vastata rasteilla oleviin oppilaiden keksimiin monivalintakysymyksiin. Oppilaiden mielestä tällainen oppiminen oli erittäin hauskaa ja omalaatuista. Myös opettaja, Juuso ja Heikki olivat tyytyväisiä työn tulokseen. Opettajalta ja oppilailta saadun palautteen avulla Observis Oy jatkaa X-routes-pelin kehittämistä.

Jutun kirjoitti ja kuvat otti TET-harjoittelija Juuso Joensuu.