Observis Oy ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk ovat tehneet yhteistyösopimuksen, jonka mukaisesti rakennetaan ”Observis Trainee Program”-ohjelma

Ohjelmassa tuotetaan polku IT-alan opiskelijoille, johon sekä Xamk että Observis tuottavat osia.  Tavoitteena on kuvata yhteistyöjatkumo koko opintojen ajalta – harjoitteluihin ja opinnäytetyövaiheeseen asti. Polku voi johtaa mahdolliseen työllistymiseen Observis Oy:ssä.

– Sopimus on Xamkissa uudenlainen tapa lisätä Xamkin ja työelämän yhteistyötä ja samalla uudistaa työelämää. Yhteistyön kautta saamme säännönmukaisesti toimeksiantoja, harjoittelupaikkoja ja aiheita opinnäytetöihin – ihan oikeisiin tarpeisiin. Yritysyhteistyö auttaa myös kehittämään opintoja työelämän tarpeiden vaatimuksia paremmin vastaavaksi, kertoo koulutusjohtaja Paula Siitonen Xamkista.

– Observis osallistuu ohjelmaan esimerkiksi motivoimalla opiskelijoita alalle ja tarjoamalla alan luentoja. Tavoitteena meillä on tehdä pitkäjänteisempää yhteistyötä, jotta saisimme entistä ammattitaitoisempia työntekijöitä, kertoo Heikki Isotalus Observis Oy:stä.

Ensimmäisessä vaiheessa ohjelma kohdistetaan IT-alalle, jonka käytännön toteutuksesta vastaavat innovaatioarkkitehti Ville Venäläinen Observis Oy:ltä ja yliopettaja Jukka Selin Xamkista. Ohjelmaa on mahdollista laajentaa myös muille aloille, esimerkiksi liiketalouteen ja ympäristöteknologiaan.

 

Observis Oy tuottaa ohjelmisto- ja tilannekuvapalveluita kansainvälisille markkinoille. Pääpaikka yrityksellä on Mikkelissä ja sivutoimipiste Abu Dhabissa.

 

Lisätietoja:

Observis Oy, Heikki Isotalus, 050 430 4963, heikki.isotalus@observis.fi

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, koulutusjohtaja Paula Siitonen, 040 842 0581, paula.siitonen@xamk.fi

Observis ja Helsingin kaupungin sote-toimiala tuottavat yhteistyössä Kalastaman THK:n Hackathonin

Helsingin Kalasataman uudessa terveys- ja hyvinvointikeskuksessa Observis Oy ja Helsingin sosiaali- ja terveystoimiala järjestävät yhteistyössä lauantaina 14.4.2018 hackathon tapahtuman. Häkkäämisen kohteena on asiakasosallisuus ja tarkoituksena on löytää uusia muotoja THK:n tapahtumatorin ja palvelujen kehittämiseen, kerättyjen tietovarantojen hyödyntämiseen ja selventämiseen sekä asiakkaitten äänen ja kokemusten esille tuomiseen. Kalasatama THK on uusien hyvinvointikeskusten lippulaiva ja palvelee alueen noin 120 000 asukasta.

THKHack Kalasatamaan haku tapahtuu alustavilla häkkausideoilla osoitteessa www.thkhack.fi. Palkintopotti on 3000€. Observis Oy kutsuu sinut mukaan heittämään verkot asiakasosallisuuden haastaville vesille!

Lisätietoja:  www.thk.fi

www.facebook.com/events/196108841147538/