• Vuorovaikutteinen verkko- ja mobiilipeli

  • Informatiivinen paikkatietojärjestelmä

Haaste

Nuorisotakuu-hanke pyrkii auttamaan nuoria työllistymään innostamalla, kannustamalla ja rohkaisemalla nuoria, työnantajia ja kaikkia nuorten parissa toimivia aikuisia toimimaan nuorten hyväksi. Osana Nuorisotakuuta haluttiin luoda tapahtuma, joka aktivoisi kohderyhmiä aidosti hankkeen tavoitteita kohti.

Ratkaisu > Digitaalinen kaupunkiseikkailu

Edut

Syyskuussa 2013 Mikkelin keskustassa käytiin viikon mittainen seikkailu, joka koostui ilmaistapahtumista, -konserteista sekä vuorovaikutteisesta verkko-ja mobiilipelistä. Kaupungin keskustan alueesta muodostettiin interaktiivinen pelikenttä, jossa pelaajat suunnistivat rasteilta toiselle älypuhelimille tehdyn ohjelman avulla. Seikkailussa luotiin kokonaiskuva kaupungista, saatettiin yritykset ja työnhakijat yhteen sekä kannustettiin yrittämiseen.

Seikkailu toteutettiin yhteistyössä median, alueen yritysten ja julkisten palveluntarjoajien kanssa. Seikkailua koordinoi hallinnollisesti Mikkelin kaupungin innovaatio- ja teknologiakeskus Miktech Oy, joka toimi myös seikkailun hankintaorganisaationa.

Observis suunnitteli ja rakensi pelin yhteistyössä OiOi Collective Oy:n kanssa. OiOi:n vastuulla oli konsepti, pelimekaniikka, käyttöliittymät ja visuaalinen identiteetti. Peli rakennettiin Observiksen mobiili- ja tietopalvelualustan päälle.

Sekä tapahtuma että peli saavuttivat laajan yleisön ja pelaajamäärän. Tapahtuma oli ainutlaatuinen yhdistäen digitaalisuuden reaalimaailmaan ja näin saaden kohderyhmänsä onnistuneesti liikkeelle. Digitaalinen kaupunkiseikkailu nautti myös paljon kiitosta ja mediahuomiota kansallisesti.