• Selkeä havainnointi- ja mittaussovellus

  • Vuorovaikutteinen paikkatietojärjestelmä

  • Visualisoidut tilannekuvat toimintaympäristöstä

  • Monipuoliset viestintä- ja palautekanavat

  • Avoimet rajapinnat

Haaste

Kriisitilanteissa sekä viranomaisille että kansalaisille tärkeää ajantasaista tilannetietoa ei ole tarpeeksi kattavasti saatavilla. Perinteisesti havaintoja on saatu puhelimitse tehtyjen hätäilmoitusten kautta, mutta valokuva- ja videohavaintojen lähettämiselle ei ole ollut yleistä kanavaa.

Ratkaisu > Hairio.info

Edut

Hairio.info yhdistää eri tahojen tuottamaa tietoa ajantasaisesti. Palvelu kerää kentältä saadut kansalais- ja viranomaishavainnot yhteen ja muodostaa niistä selkeitä tilannekuvia entistä nopeammin. Järjestelmä parantaa viranomaisten välistä yhteistyötä ja jalostaa tietoa jokaisen tarpeisiin. Myös kansalaiset voivat osallistua havainnointiin sekä vastaanottaa viranomaisilta ohjeita toimintaan esimerkiksi onnettomuuspaikalla.