Tilannekuva kertoo enemmän kuin tuhat dataa.

Obshare on tilannekuvapalvelu, jonka avulla organisaatio vastaa toimintaympäristönsä tarpeisiin tehokkaammin.

 • Vuorovaikutteisempaa viestintää
 • Tehokkaampaa johtamista
 • Kohdennetumpaa palvelua
 • Älykkäämpää resursointia
 • Tuloksellisempaa toimintaa
 • Visualisoitu tilannetieto toimintaympäristöstä

 • Kätevä sovellus kansalaishavainnoille

 • Vuorovaikutteinen paikkatieto kartalla

 • Reaaliaikainen mittausdata

 • Nopea viestintäkanava sisäiseen ja julkiseen tiedotukseen sekä palautteen keruuseen

 • Uudenlainen tapa osallistaa sidosryhmiä

 • Monipuolinen projektityökalu

 • Avoimet rajapinnat